PRIVACY VERKLARING (AVG)

Persoonlijke gegevens

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie (gegevens) die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen om gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Een verzoek daartoe richt u aan kiekendiefmarathon@gmail.com

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het bijhouden van het adressenbestand voor de Kiekendief Marathon en/of voor het bijhouden van het adressenbestand van de benodigde vrijwilligers tijdens de Kiekendief Marathon.

Opslag van uw gegevens

Zolang u interesse heeft in de Kiekendief Marathon en/of als vrijwilliger actief bent, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens. Wanneer dit niet meer het geval is, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen en zullen wij uw persoonsgegevens uit ons beheersysteem verwijderen.

Social media

Tijdens het evenement gemaakte foto’s en/ of video’s, worden gepubliceerd op social media. Wij maken gebruik van het beeldmateriaal om via social media een impressie te geven van ons evenement. Het is mogelijk dat op beeldmateriaal naast deelnemers ook vrijwilligers en toeschouwers staan. Het bestuur van de Kiekendief Marathon zal het beeldmateriaal alleen gebruiken ten behoeve van het evenement.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan kiekendiefmarathon@gmail.com Conform de AVG zullen wij het verzoek in behandeling nemen.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

Heeft u vragen of een klacht?

Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben of over onze privacyverklaring in het algemeen, dan kunt u een e-mail sturen naar kiekendiefmarathon@gmail.com

Identiteit van de verwerker

Organisatie Kiekendief Marathon
De Legboor 3 8255 HM Swifterbant