REGLEMENTEN

Algemene Voorwaarden:


Voor de organisatie heeft de veiligheid van haar medewerkers, de deelnemers, de vrijwilligers en overige weggebruikers de hoogste prioriteit. Om de veiligheid in het verkeer van de medewerkers en de deelnemers en de gezondheidsrisico’s van de lopers en fietsers voldoende te garanderen dienen de volgende aspecten voldoende in acht te worden genomen.

 • Op deze pagina worden onder deelnemers zowel ingeschreven lopers als de ingeschreven fietsers verstaan.
 • Deelneming aan de Kiekendief Marathon is geheel op eigen risico.
 • Minimum leeftijd deelnemers: Per koppel / team moeten minimaal alle deelnemers 18 jaar of ouder zijn.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen alsmede blessures en/of andere calamiteiten voor, tijdens en na de marathon.
 • Deelnemers dienen ervan doordrongen te zijn dat, deelname aan een marathon een extreem fysieke inspanning vergt. Ook deelname aan deze marathon vereist, ondanks het ontbreken van een wedstrijdaspect en het ogenschijnlijke ontspannen karakter een gedegen voorbereiding.
 • Deelnemers dienen zich er bewust van te zijn dat de aard, het tijdstip en het parcours van deze marathon bijzondere omstandigheden met zich mee kunnen brengen. Dit door o.a. weersomstandigheden in combinatie met de stops en de soms bochtige, heuvelachtige en mogelijk onverharde paden.
 • Organisatie en medewerkers zijn herkenbaar aan hesjes, EHBO-personeel en verkeersregelaars zijn herkenbaar aan eigen hesjes met opschrift.
 • Voor uw en andermans veiligheid dient u altijd de aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars en of EHBO ter plaatse op te volgen. Bij onvoorziene problemen, calamiteiten of meningsverschillen zal de organisatie een juiste beslissing nemen en verdere opvolging verzorgen.
 • Inschrijfgeld voor de Kiekendief Marathon wordt automatisch geïncasseerd. Dit zal gebeuren NA inschrijving via Inschrijven.nl.
 • Vanwege verhindering of afzeggingen om welke reden dan ook, zal er geen restitutie plaats vinden van het inschrijfgeld. Wel mag men het startnummer overdragen aan een ander persoon tot max. 48 uur voor aanvang van het evenement en na tijdig doorgeven van de nieuwe gegevens van deze persoon aan de organisatie. info@kiekendiefmarathon.nl
 • Het parcours van de Kiekendief Marathon gaat o.a. over boerenerven, langs horecagelegenheden en over andere privé terreinen. Deelnemers worden geacht de rust en privacy van bewoners, omwonenden en of gasten te respecteren.
 • Het is ten strengste verboden om van de route af te wijken.
 • Het is verboden om als niet-deelnemer de lopers op het parcours te begeleiden met uitzondering van personen daarvoor aangesteld door de organisatie.
 • Deelnemers worden geacht om geen papier, plastic of ander vuil op of langs het parcours achter te laten. Neem het afval mee en deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Deelnemers worden geacht om voor tijdens en na de marathon uitsluitend gebruik te maken van de daarvoor bestemde toiletten.
 • Bij overtreding van de gedragsregels kan de organisatie besluiten een deelnemer uit te sluiten voor verdere deelname . De deelnemer zal dan ook per direct uit de wedstrijd worden gehaald.
 • Het is verboden om als fietser deel te nemen aan dit evenement, tenzij men officieel als duo/team deelnemer is ingeschreven.
 • Duo’s of teams dienen met een voor het parcours geschikte, goed onderhouden en goed functionerende fiets deel te nemen. Indien ondeugdelijk materiaal tot problemen tijdens het evenement op het parcours of bij de posten leidt of kan leiden, dan zal de organisatie hier geen verantwoording voor dragen en zal de verantwoording geheel bij de deelnemer zelf liggen.
 • Registratie als deelnemer vindt pas plaats als het inschrijfgeld is voldaan. Bij terugvorderen van- of een deel van het geïncasseerde inschrijfgeld worden alle rechten die hieraan ontleend kunnen worden (inclusief de inschrijving) ongeldig verklaard.
 • Er is een tijdslimiet van 6 uur na het startschot. Dat betekent in de praktijk dat als een groep om 9.30 uur start , het parcours om 15.30 uur wordt gesloten. Hierna wordt het parcours opgeruimd en is de organisatie niet langer verantwoordelijk voor de deelnemers die zich nog op het parcours bevinden. Deelnemers kunnen daarna hun weg vervolgen tot aan Smit Swifterbant maar dan geheel op eigen risico.
 • Uit veiligheidsoverwegingen zullen de fietsers 5 min. later starten dan de lopers. Dit betekent de fietsers om 09.35 uur zullen starten.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal de organisatie zelfstandig beslissingen nemen.
 • In het kader van de AVG privacywet zal men vooraf kenbaar moeten maken bij de organisatie indien foto’s niet gebruikt mogen worden op hun eigen Kiekendief Marathon website/facebookpagina.

De organisatie